Cookies & integritetspolicy

Policy

Bredenberg Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Lempi Juuso konfektion AB (556477-2670, Kungsängsgatan 5 753 22 Uppsala) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på bredenberg. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför? De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vårt syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos bredenberg.

För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst, inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar, inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas.
 • Hantera retur, reklamations och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som t ex adress, e-post, telefonnummer.
 • Betalinformation
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter.

 

För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Så att kund kan upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.
 • Underlätta för dig att spara shoppinglistor

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som t ex adress, e-post, telefonnummer, land.
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Kundnummer

Laglig grund:                             

För dig som är medlem i bredenberg: Fullgörande av avtalet om medlemskap.

Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina uppgifter i 36 månader.

 

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande kanaler för kommunikation samt i vissa fall via post. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som t ex adress, e-post, telefonnummer.
 • Ålder
 • Bostadsort och land
 • Uppgifter om genomförda köp.

Laglig grund:

För dig som är medlem i bredenberg: Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Registrerad och oregistrerad kund - berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev - berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Lagringsperiod: Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event som t ex bekräftelse på anmälningar, frågor.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter t ex  e-post, telefonnummer.
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i samband med event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

Lagringsperiod: Så länge som det behövs för att genomföra tävling/event (inklusive ev. utvärdering).

 

För att kunna hantera bokning av tjänster som t ex uppläggning av produkter, modevisningar, personal shopping eller liknande

Personuppgifter behandlas för att:

 • Hantera beställningar, bokningar, ombokningar och avbokningar.
 • Kunna utföra kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter e-post och telefonnummer.
 • Uppgifter du själv väljer att lämna som möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten.

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Lagringsperiod: Så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster och för en tid om längst 6 månader därefter.

 

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller e-post även sociala medier.
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden även teknisk support.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som t ex adress, e-post, telefonnummer.
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Korrespondens i kundtjänstärenden sparas längst i 36 månader.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som t ex avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som t ex adress, e-post, telefonnummer.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: Personuppgifter sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

 

Rätt till tillgång:

Vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill veta vilka uppgifter som vi har om dig kan du logga in på Mina sidor och där se ditt kundkonto. Om du inte har möjlighet att själv logga in kan du kontakta oss och begära om tillgång, då kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Rätt till rättelse:

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto hos oss kan själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

 

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter, vi raderar då alla dina personuppgifter med undantag om ett köp har gjorts där vi behöver personuppgifterna i bokföringssyfte.

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I så stor utsträckning som möjligt använder vi istället ditt kundnummer eller namn för att minimera användningen av personnummer.

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du på denna sida.

Kontaktuppgifter

Bredenberg Kungsängsgatan 5 753 22 Uppsala

018-71 02 01 kundtjanst@bredenberg.nu


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Kontakta Starweb på www.starweb.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.